Thiết lập chiến lược Marketing

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chắc đã có lúc quý khách phải rất đau đầu để trả lời được các câu hỏi:

"Khách hàng đang ở đâu ? , Làm sao để tiếp cận ?, Thời điểm nào có thể tiếp cận ? , Thông điệp gửi đến là gì ? , ..."

Các câu hỏi này sẽ được chúng tôi, trả lời giúp cho doanh nghiệp bằng giải pháp Marketing Business, một giải pháp tổng thể về Marketing cho doanh nghiệp.

(Quá trình nhận thức và ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ của khách hàng)

Mục tiêu cuối cùng của một chiến lược marketing tổng thể là giúp chuyển đổi khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp thành các "ADVOCACY" tin đồ sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đó, hay còn gọi là tập khách hàng trung thành.

Để làm được này đòi hỏi người thiết lập chiến lược phải hiểu rõ quá trình nhận thức và ra quyết định của khách hàng trước một thương hiệu nào đó. Từ đó sử dụng các Công cụ, Thông điệp, lựa chọn Thời điểm tiếp cận một cách phù hợp, gây ấn tượng và tạo ra cảm xúc cho khách hàng, Thuyết phục họ.

Tại Vtechcom, Quý khách chỉ cần:

" Đưa ra Mục Tiêu, Chúng tôi sẽ xây dựng Chiến lược để hoàn thành Mục Tiêu đó "

( Các yếu tố để có được một chiến lược Marketing tổng thể thành công )

 

 

Bạn cần tư vấn?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay hôm nay